อยากแก้กรรมที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร?


สำหรับผู้ที่รู้สึกว่า ทำบุญคนไม่ขึ้น ทำดีพูดดีกับใคร แต่สุดท้ายก็มีเหตุการณ์ให้เราต้องรู้สึกว่าโดนหักหลัง ช่วยเหลือใครไปก็กลับถูกมองในแง่ร้าย ลองทำ 4 วิธีนี้

อยากแก้กรรมที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้น ต้องทำอย่างไร?

อภัยทาน
เป็นทานที่ส่งผลดีที่สุด
ให้ทาน
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนเร่ร่อน คนที่ตกกำลังตกทุกข์ได้ยาก
ปล่อยชีวิตสัตว์
ไถ่ชีวิตโค กระบือ หรือปล่อยปลา
แผ่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ทุกครั้งที่ทำบุญ ให้แผ่ส่วนกุศลให้กับทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *